Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím

Internetový obchod www.blueberries.cz provozuje
Zbyněk Krulich
Šmeralova 297/13, 170 00 Praha 7
Česká Republika

IČ: 87688701
DIČ: CZ8302272044

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo úctu: 6133967001 / 5500
IBAN: CZ70 5500 000000 6133967001
SWIFT: RZBCCZPP

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku


PLATEBNÍ PODMÍNKY (způsoby platby)
platbu za Vámi nakoupené zboží lze provést několika způsoby:
- Osobně po předchozí domluvě na adrese Bubenská 1, Praha 7, místnost č. 216.
- Platba dobírkou při dopravě poštou nebo přepravní službou, k ceně zboží je připočítáno poštovné, balné v běžných případech neúčtujeme
- Platba předem bankovním převodem na základě vystavené faktury /nutno provést do 3 pracovních dnů od objednávky
- Platba přes službu PayPal
Ceny jsou smluvní, zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího


PŘEPRAVNÉ A BALNÉ
Výše přepravného se řídí platnými cenami přepravních firem.
Zásilku do zahraničí neposíláme na dobírku.
Cena poštovného a balného / Česká pošta

Evropa 600 CZK / 24 Eur
USA 600 CZK / 24 Eur
Asie 750 CZK / 30 Eur
Austalie 750 CZK / 30 Eur
UAE 600 CZK / 24 Eur
Česká Republika 150 CZK / 6 Eur

Doručování zboží zajišťujeme prostřednictvím České Pošty a.s. Doručení běžně trvá 2 - 3 pracovní dny po ČR nebo 2 týdny celosvětově.

V případě, že faktura nebude uhrazena bankovním převodem do 5 dnů, dojde ke stornování faktury.


VRÁCENÍ ZBOŽÍ, PENĚZ
Vracející je fyzická osoba, podnikatel, obchodní společnost, firma, právnická osoba či osoba jiným způsobem provozující výdělečnou činnost, dle obchodního zákona:
v tomto případě se řídíme plně obchodním zákoníkem v platném znění a k vrácení zboží je přistupováno vždy individuálně, dohodou!
Vracející je fyzická osoba, dle občanského zákoníku:
- V případě vrácení zboží zakoupeného klasickou formou (sídle společnosti, veletrhu, osobním převzetím či předáním) a vždy když měl zákazník, spotřebitel možnost dané zboží si předem prohlédnout se řídíme plně občanským zákoníkem a nad jeho rámec je možné po předchozí dohodě se zástupcem naší firmy přistoupit k vrácení zboží. Vždy je však k takovémuto činu přistupováno individuálně. Vyhrazujeme si právo zboží nepřijmout nazpět a to zejména v případě zjevného poškození zboží zapříčiněného neodbornou manipulací, neseznámením se s návodem k obsluze, či poškozením zboží a jeho znehodnocení používáním
- V případě nákupu zboží elektronickou formou /e-shop, telefon, fax/ a vždy když neměl zákazník, možnost si dané zboží před koupí prohlédnout se řídíme plně občanským zákoníkem - odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího, dále je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na přepravné a balné. Při zaslání peněz poštovní poukázkou si účtujeme poplatek poště, zaslání peněz na účet je zdarma. Prodávající je oprávněn dle § 415 odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno a je zasláno v tvrdém obalu a nepoškozené přepravou. Zboží nezasílejte na dobírku, takto nebude přijato! Náklady na zaslání zboží zpět nese spotřebitel. Uživatel má nárok na úhradu přepravného pouze v případě chybně zaslaného zboží naší firmou. Při vrácení zboží jsou Vám vráceny jen peníze za zboží, nikoli za přepravné a balné
Na veškeré zakoupené zboží poskytujeme záruku vrácení peněz bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., ale pouze v případě, že toto zboží není znehodnoceno používáním, opotřebením z používání a je zpětně zasláno v původním obalu
Zpětné přepravné hradí plně zákazník!
Zboží je kupující povinen doručit osobně nebo přepravní službou na vlastní náklady na adresu prodejce
V žádném případě nezasílejte zboží nazpět dobírkou, na zboží vystavíme dobropis a po jeho potvrzení ze strany zákazníka a zaslání nazpět zašleme peníze v odpovídající hodnotě na Váš účet převodem
Vrácené zboží musí být v bezvadném stavu, neporušeno a nesmí být porušen případný ochranný obal, pokud není možné zboží ochránit při přepravě jiným způsobem a pokud není obal hodnotově příbuzným prvkem daného zboží
Firma provede ihned po doručení zboží kontrolu jeho stavu, v případě, že jeho stav neodpovídá původnímu, toto zboží nebude přijato a bude naúčtováno opětovné přepravné. Popř. toto zboží přijme, avšak vyměří výši cenu za opotřebení, kterou bude po té požadovat uplatnit od zákazníka, který toto zboží navrátil
Při řešení navrácení zboží zákazníkem je přistupováno vždy zcela individuálně


REKLAMACE ZBOŽÍ
Reklamace jsou vyřizovány podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně s spotřebitele a občanského zákoníku, oddíl čtvrtý - zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě, dále pak dle ustanovení obchodního zákoníku.
Reklamaci musí kupující učinit písemně (e-mailem, faxem, poštou) a v oznámení uvést zjištěné závady
K vyřízení reklamace je nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
V případě, že při dodání zboží došlo při dopravě k poškození obalu, proveďte za přítomnosti řidiče přepravní společnosti kontrolu dodaného zboží. V případě, že došlo k poškození zboží dopravou, tuto zásilku můžete odmítnout převzít. O této skutečnosti nás informujte obratem. Zásilku nelze převzít jen částečně. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a přepravní společností.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bezodkladně zkontrolovat. Prověřit, zda zboží souhlasí s objednávkou a o případných vadách ihned informovat prodávajícího e-mailem na adresu: info@blueberries.cz.
Prodávající podá nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace kupujícímu informace o dalším postupu při vyřízení reklamace.
Na pozdější reklamaci nemusí být brán zřetel.


NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI DATY A JEJICH OCHRANA
Respektuje Vaše soukromí. Podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zaručujeme, že vaše osobní údaje jako je vaše jméno, emailová adresa apod. jsou důvěrné, nebudou předána ke zpracováním třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob.
Vaše informace uchováváme na zabezpečené databázi. Pro úspešné vyřízení objednávky je nutné poskytnout prodávajícímu jméno kupujícího, adresu dodání, fakturační údaje, emailovou adresu a další. Objednáním v rámci internetového obchodu blueberries dává kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování údaju pro vyřízení objednávky, platby, zprostředkování doručení zboží a archivování osobních údaju o kupujícím a jeho nákupech.


VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU. Tímto žádáme všechny osoby, které se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.
aktualizováno dne 14. 01. 2013

Blueberries, © 2013